سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
 • محمدعلی مقامی ( جمعه 94/9/13 :: ساعت 2:23 عصر)

 •  

  به نام خدا 

   

  نتایج امتحانات فاینال  پاییز 94

   

    

   

  لطفا اینجا را کلیک فرمایید. • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( جمعه 94/9/13 :: ساعت 2:21 عصر)

 •  

  به نام خدا 

   

   

   

   

   

  صفحه اعلام نتایج کلاسهای  

   

  استاد مجید مقامی

   

   

   نتایج امتحانات فاینال پاییز94

   

  کلاسهای دوشنبه-پنجشنبه

   

  Elementary3

   

   

  Pre-Intermediate2

   

   

  Intermediate3

   

   

  کلاسهای یکشنبه-سه شنبه

   

  Basic1

   

   

  Basic2

   

   

  Elementary1

   
 • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( جمعه 94/9/13 :: ساعت 2:18 عصر)

 •  

   

  به نام خدا 

   

   

  نتایج امتحانات فاینال پاییز 94

   

  صفحه اصلی  

   

   

   

   

   

   

   

  برای دسترسی به نتایج کلاس های  مربوط به 

   

   استاد مجید مقامی 

   

  لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

   

  نتایج کلاسهای خودم

   

  کلاسهای دوشنبه-پنجشنبه

   

  Basic3

   

   

  Intermediate1

   

   

  Intermediate2

   

   

  کلاسهای شنبه-چهارشنبه

   

  Basic2

   

   

  Elementary1

   

   

   

  Elementary2

   
 • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( جمعه 94/8/15 :: ساعت 12:15 صبح)


 • به نام خدا

   

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)  در صورتیکه مایلید عکسهای موجود را در اندازه بزرگتر و کیفیت بهتر مشاهده و یا در کامپیوتر خود ذخیره نمایید ،بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک فرمایید.برای سهولت در بارگذاری،تعداد پنجاه عکس در پنج صفحه ارائه شده است.

  برای دستیابی به صفحات پنجگانه بر روی لینکهای زیر کلیک فرمایید.

  صفحه 1: عکسهای 1 الی 10

  صفحه 2: عکسهای 11 الی 20

  صفحه 3: عکسهای 21 الی 30

  صفحه 4: عکسهای 31 الی 40

  صفحه 5: عکسهای 41 الی 50


  التماس دعا

   

    • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( پنج شنبه 94/8/14 :: ساعت 11:8 عصر)


 • به نام خدا

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)-صفحه 5

   

  عکس شماره 41

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 42

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 43

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شمازه 44

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 45

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 46

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 47

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 48

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 49

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 50

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

   

  صفحه قبل

   

    • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( پنج شنبه 94/8/14 :: ساعت 10:43 عصر)


 • به نام خدا

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)-صفحه 4

   

  عکس شماره 31

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 32

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 33

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 34

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 35

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 36

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 37

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 38

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 39

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 40

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

   

  صفحه قبل          صفحه بعد

   

    • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( پنج شنبه 94/8/14 :: ساعت 9:37 صبح)


 • به نام خدا

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)-صفحه 3

  عکس شماره 21

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 22

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 23

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 24

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 25

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 26

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 27

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 28

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 29

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 30

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

   

  صفحه قبل             صفحه بعد

   

    • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( چهارشنبه 94/8/13 :: ساعت 11:8 عصر)


 • به نام خدا

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)- صفحه 2

   

  عکس شماره 11

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 12

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 13

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 14

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 15

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 16

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 17

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 18

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 19

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 20

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

   

  صفحه قبل                صفحه بعد

   

    • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( سه شنبه 94/8/12 :: ساعت 12:1 صبح)

 •  

  به نام خدا

   

  ضمن تبریک فرا رسیدن یوم الله سیزدهم آبانماه،روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،از بازدیدکنندگان محترم وبلاگ دعوت می کنم که از مطلبی که در سال 87 به همین مناسبت  در مورد یکی از جانبازان گرانقدر شیمیایی و تحت عنوان

  دانش آموز جانباز

  در وبلاگ درج نمودم بازدید فرمایند.

  لطفا اینجا را کلیک فرمایید • کلمات کلیدی :

 • محمدعلی مقامی ( دوشنبه 94/8/11 :: ساعت 11:30 عصر)

 • به نام خدا

  عکسهای عاشورای فسا(آبانماه 94)-صفحه1

   

  عکس شماره 1

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 2

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 3

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 4

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 5

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 6

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 7

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 8

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 9

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  عکس شماره 10

   

   

  برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک فرمایید.

   

  صفحه بعد

   

   

    • کلمات کلیدی :


 • لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  یلدا به کام شما باد
  اطلاعیه
  عکس های فسای قدیم-
  حیوانات و مدرنیته
  توهم و تخیل
  توجه
  [عناوین آرشیوشده]